Disclaimer

De website van Tapavino is met grote zorg samengesteld. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht voor deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Hoewel Tapavino haar uiterste best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Tapavino in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten – in teksten, namen, prijzen en aanbiedingen – onwaarheden, directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit het gebruik, het functioneren of de (on)bereikbaarheid van deze website. Daarnaast is Tapavino op geen enkele wijze verplicht om als gevolg van eventuele foutieve vermeldingen – van teksten, namen, prijzen en aanbiedingen –  de vermelde producten of diensten te leveren. Van de website van Tapavino mag niets, zonder voorafgaande toestemming, worden verveelvoudigd en of verspreidt. Tapavino is nimmer aansprakelijk voor de strekking, intentie en inhoud van door derden aangeboden informatie op deze website of, na gebruik van links naar websites van derden. Tapvino aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onwaarheden, directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, door de inhoud van – door derden aangeboden – informatie op de website van Tapavino. Derhalve behoudt Tapavino zich het recht voor om alle informatie op deze website te wijzigen en of te verwijderen.